Työkokemus

  • Sairaanhoitajana sydänvalvomossa, sisätautiosastoilla sekä kotisairaalassa Tampereella yli kymmenen vuotta.
  • Diakoniatyössä Tampereella kolme vuotta
  • Sairaalapastorina , saattohoitopappina seitsemän vuotta Pirkanmaan Hoitokodissa Tampereella
  • Perheneuvojana Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa noin vuoden